► Binaural Beats คืออะไร?

หลักการคือ ปล่อยเสียงเข้าหูซ้ายเป็นคลื่นความถี่หนึ่ง กับหูขวาเป็นอีกคลื่นความถี่หนึ่ง ซึ่งจะมีผลลัพธ์เป็นการจูนคลื่นสมอง เช่น จูนให้คุณรู้สึกผ่อนคลาย จูนให้ตื่นตัวพร้อมขยัน หรือกระทั่งจูนเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดทางร่างกาย เป็นต้น

Binaural Beats มีผลกับสมอง ทดลองได้ทันที (ต้องใช้หูฟังสเตอริโอ)
เห็นภาพคลื่นสมองย่านต่างๆของจริง
ความต่างระหว่างคลื่นสมองแต่ละย่าน

► ))เสียงสติ(( คืออะไร?

๑) คลื่นศรัทธา สำหรับเปิดใจ เหนี่ยวนำให้เกิดปีติสุขอย่างรวดเร็วด้วยดนตรีสรรเสริญพระพุทธคุณ เป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ เพื่อพร้อมฟังคลื่นสมาธิในขั้นต่อไป

๒) คลื่นสมาธิ ทำให้รู้สึกจมูกโล่ง หัวโล่ง ตัวโล่ง หายใจได้ยาวขึ้น จึงฝึกสมาธิแบบมีลมหายใจเป็นเครื่องกำกับสติได้ง่าย พร้อมจะฝึกอานาปานสติแบบพุทธได้ทันที

คลื่นนี้มี Binaural Beats เป็นองค์ประกอบหลัก ออกแบบให้ปรับคลื่นสมองทุกย่านเข้าสู่สมดุล ซึ่งจะเกิดผลเหมือนรีเซ็ตสมองใหม่ ได้โอกาสแก้ตัวใหม่ คิดใหม่ โดยไม่มีความฟุ้งซ่านเก่าๆรบกวน เช่นในเสียงนั่งสมาธิ-เดินจงกรม ตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงขึ้นไป จะปรับสมดุลคลื่นสมองแต่ละย่านเหล่านี้ตามลำดับ แบบค่อยเป็นค่อยไป

√ ปรับสมดุลคลื่นสมองย่านช้าสุด (Delta) ทำให้คุณรู้สึกว่า ถ้าเรื่องไม่จำเป็นต้องคิด ก็อย่าไปคิด จิตพร้อมจะเงียบเชียบเมื่อไร้เรื่องให้ต้องคิด
√ ปรับสมดุลคลื่นสมองย่านช้า (Theta) ทำให้คุณรู้สึกว่า เรื่องจริงเป็นอย่างไร ก็ควรรับไปอย่างนั้น ไม่ใช่เรื่องเกิดไปแล้ว ก็จะตะบี้ตะบัน อยากบังคับบัญชาให้มันไม่เกิดอยู่นั่น
√ ปรับสมดุลคลื่นสมองย่านเร็วปานกลาง (Alpha) ทำให้คุณรู้สึกว่า ชีวิตเป็นเรื่องสบายๆ ไม่มีปัญหาก็อย่าริสร้างปัญหา หรือต่อให้มีปัญหาก็แก้ปัญหาไป ไม่ใช่มัวนั่งทำหน้ากลุ้มเปล่า
√ ปรับสมดุลคลื่นสมองย่านเร็ว (Beta) ทำให้คุณรู้สึกว่า ถ้าจำเป็นต้องคิด ก็ตื่นตัวในการคิดเป็นเส้นตรงสู่เป้า ไม่ใช่คิดวนเป็นวงกลมแบบย่ำอยู่กับที่
√ ปรับสมดุลคลื่นสมองย่านเร็วสุด (Gamma) ทำให้คุณรู้สึกว่า กายใจผนึกกันเป็นพลังแรงสูง อาจรู้อะไรดีๆขึ้นมาเอง หรือคิดเรื่องยากออกได้ง่ายๆ

๓) คลื่นปัญญา นำ ))เสียงสติ(( มาเหนี่ยวนำให้เกิดสมาธิแบบตื่นรู้ ประกอบกับดูแอนิเมชั่นเหนี่ยวนำให้เห็นกายใจเป็นรูปนามที่เปลี่ยนแปลง ไม่ใช่ตัวเดิม ไม่ใช่ตัวตน ซึ่งสุดท้ายจะกลายเป็นการได้เป้าหมาย คือ คลายทุกข์โศกได้ถาวรตามวิถีแห่งพุทธแท้

► ผลตอบรับทั้งบวกและลบจากผู้ใช้ ))เสียงสติ(( จริง

เนื่องจากเป็นการแสดงผลโดยตรงจากเฟสบุ๊คจำนวนมาก
อาจแสดงไม่ครบทางมือถือ
ถ้าต้องการดูครบกรุณาดูจากเครื่องพีซีหรือแมค

► คำแนะนำและคำเตือนในการใช้ ))เสียงสติ((

ถ้าใช้ถูก ก็มีสิทธิ์เห็นผลเร็วตั้งแต่ครั้งแรก แต่ถ้าใช้ผิด ก็อาจต้องใช้เวลานาน หรือไม่เห็นผลเลย

๑) สำหรับคลื่นสมาธิ ต้องใช้หูฟัง และแยกซ้ายขวาให้ถูกข้าง เพราะเทคโนโลยี Binaural Beats ต้องแยกคลื่นความถี่เสียงซ้ายขวาที่ต่างกันอย่างเด็ดขาด หากใช้ลำโพง ก็จะไม่เกิดค่าความต่างของคลื่นขึ้นมา

๒) นั่งคอตั้งหลังตรงสบายๆ ไม่จำเป็นต้องขัดสมาธิกับพื้น เชิดคางนิดหนึ่ง หลับตามองตรงไกลๆเพื่อให้จิตเปิด การก้มหน้าหรือเหลือบตาลงต่ำ ง่ายที่จะเลื่อนไปเลื่อนมาหลุกหลิก ทำให้จิตปิด ไม่พร้อมเกิดสมาธิ

๓) ระหว่างฟังให้สังเกตความต่างระหว่างลมหายใจไปเรื่อยๆ เพราะ ))เสียงสติ(( จะพุ่งเป้าปรับปรุงระบบทางเดินหายใจ ถ้าใจคุณสอดคล้องกับการทำงานของคลื่น ก็จะเกิดผลภายในเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้น แต่หากใจคิดเล็งไปทางอื่น ก็ไม่อาจทำนายว่าผลจะออกมาดีหรือไม่ดีอย่างไร

๔) อย่าพยายามบังคับจิตให้สงบ เพราะการบังคับจะก่อให้เกิดคลื่นสมองแบบฟุ้งซ่านขึ้นมาต้าน ))เสียงสติ(( ที่ถูกคือปล่อยให้ ))เสียงสติ(( ทำหน้าที่ปัดเป่าความฟุ้งซ่านให้เอง คุณมีหน้าที่เพียงสังเกตความต่างระหว่างลมหายใจเท่านั้น

๕) ฟังระหว่างเคลื่อนไหวแบบที่ไม่ต้องใช้ความคิดได้ เช่น เดินบนสายพาน วิ่งเหยาะ รดน้ำต้นไม้

๖) หลังฟังจบควรทำสมาธิต่อ นานเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้จิตแข็งแรงด้วยตนเอง

๗) หากเป็นคนคิดหนัก คิดมากอยู่โดยเดิม อาจรู้สึกหน่วงๆที่หน้าผากหรือหว่างคิ้วเมื่อฟังครั้งแรกๆ ถ้าใช้หลายรอบแล้วโล่งขึ้น แปลว่าปรับตัวดีขึ้น สมองส่วนหน้าทำงานน้อยลง แต่ถ้าใช้แล้วหนัก หรือปวดหัวโดยไม่ดีขึ้นเลย ให้ลองหันไปฟัง ‘คลื่นศรัทธา’ ก่อนมาฟัง ‘คลื่นสมาธิ’

► ปรากฏการณ์ร่วมฟัง ))เสียงสติ(( ทำสมาธิแผ่เมตตาด้วยกัน

รวมจิตเป็นหนึ่ง - ปรากฏการณ์รวมจิตสองพันดวงเป็นหนึ่งเดียว ๑ ก.ย. ๒๕๖๒

สรุปสั้น ๒ นาที พร้อมสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมงาน

ฉบับเต็ม ตั้งแต่ต้นจนจบ ๓ ชั่วโมง

๗ วัน อธิษฐานจิตเปลี่ยนชีวิตร่วมกัน - นั่งสมาธิแผ่เมตตาร่วมกัน ๗ วัน

ส่วนนี้ขอคงไว้เพื่อถือเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ทางจิตวิญญาณที่เคยมีมาร่วมกัน เวอร์ชั่นปัจจุบันของ ))เสียงสติ(( ดีกว่าเวอร์ชั่นที่เปิดในไลฟ์มาก แต่สิ่งที่หาไม่ได้ คือ ความสว่างอันเกิดจากการอธิษฐานจิตเปลี่ยนชีวิตใน ๗ วันของคนนับพัน ที่ตั้งใจนั่งสมาธิแผ่เมตตาร่วมกันทุกคืนอย่างต่อเนื่อง และนี่เป็นแม่บทที่แสดงให้เราเข้าใจว่า การแผ่เมตตาร่วมกันดีอย่างไร มีพลังพิเศษที่สัมผัสร่วมกันได้ขนาดไหน!ความเป็นมา


วันที่ ๑

วันที่ ๒

วันที่ ๓

วันที่ ๔

วันที่ ๕

วันที่ ๖

วันที่ ๗


► ))เสียงสติ(( มีความเป็นพุทธแค่ไหน?

คุณมีความเป็นตัวของตัวเอง มีสติสมบูรณ์ที่จะตั้งมุมมองหลังเกิดสมาธิ

เพื่อแน่ใจว่าจะเกิดมุมมองแบบพุทธ ขอให้ต่อยอดด้วยการทำความเข้าใจกับพระพุทธพจน์เกี่ยวกับการเจริญสติด้วยมหาสติปัฏฐานสูตร

► ดาวน์โหลดแอพ ))เสียงสติ((

(ถ้าใช้ไอโฟน ให้ใช้ Safari อย่าใช้ Chrome ในการคลิกปุ่ม)