แรงบันดาลใจ เล่ม ๘
(จากหนังสือเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว เล่ม ๘)

หนังเสือเล่มนี้รวบรวมเอาคำถามคำตอบจากคอลัมน์ ‘เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว’ ในนิตยสารบางกอกรายสัปดาห์ ตั้งแต่ฉบับที่ ๒๕๑๓ จนถึงฉบับที่ ๒๕๒๖ โดยได้ผนวกเอาบทส่งท้าย คือ ‘จดหมายถึงดังตฤณ’ เข้าไว้ด้วย

ความแตกต่างเป็นเสมือนสิ่งเปิดเผยต่อสายตา
ทว่ายิ่งเพ่งมองกลับยิ่งมองไม่เห็นเบื้องหลัง
ทุกคนรู้แต่ว่าเกิดมาก็มีความแตกต่างแล้ว
ความแตกต่างดำรงอยู่ก่อนที่ใครๆจะเกิดมา
และหลังจากที่ใครๆตายดับลง
ความแตกต่างก็จะไม่หมดไป

บางครั้งเราก็อยู่กับความแตกต่าง
จนกระทั่งลืมถามหาเหตุผลของความแตกต่างรู้ว่าแตกต่าง
แต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงแตกต่างทำไมบางคนจึงมีใบหน้าที่เปี่ยมสุขราวกับอยู่ในสวรรค์?ขณะที่บางคนมีแต่ใบหน้าระทมทุกข์สาหัสราวกับอยู่ในนรก?ทำไมเด็กบางคนเกิดมาพร้อมกับแก้มขาวใสและมือกำธนบัตร?ในขณะที่เด็กบางคนเกิดมาพร้อมกับแก้มเปื้อนดินและมือเลอะโคลน?ที่ผ่านมาเราไม่ได้ช่วยกันหาคำตอบอย่างจริงจัง
เพราะคนหน้าตาดีมัวแต่เอาเวลาไปหลงตัว
คนหน้าตาแย่มัวแต่พร่ำน้อยใจวาสนา
และด้วยความไม่รู้จริง
เราก็อาจขอบคุณหรือกล่าวโทษผิดคน
เพราะนึกไม่ถึงว่าอะไรๆที่เกิดขึ้นและกำลังเป็นไป
จะเป็นผลมาจากตัวเราเอง
ที่เคยทำอย่างไม่รู้
และต้องรับผลอย่างไม่รู้


เวลาที่คุณจ้องมองความแตกต่างแห่งสรรพสิ่ง
คุณเห็นความเหมือนกันประการหนึ่ง
นั่นคือความเป็นผลที่ไหลมาแต่เหตุ
เหตุผลที่พืชแตกต่างกัน คือธรรมชาติแห่งเมล็ดพันธุ์
เมล็ดพันธุ์เป็นตัวจำแนกว่าพืชจะโตขึ้นมาเป็นอย่างไร
สีเขียวหรือสีม่วง ออกดอกหรือไร้ดอก
ส่วนเหตุผลที่มนุษย์และสัตว์แตกต่างกัน คือธรรมชาติแห่งกรรม
กรรมเป็นตัวจำแนกว่าสิ่งมีชีวิตจะหยาบหรือประณีต
ได้ดีหรือตกยาก ลำบากหรือสบายมนุษย์อาจกำหนดเมล็ดพันธุ์ให้กับพืชตามปรารถนา
สุดแท้แต่จะอยากเห็นสีเขียวหรือสีม่วง
เช่นเดียวกับที่สามารถกำหนดกรรม
อันเป็นเหตุให้ตนหยาบหรือประณีต
ได้ดีหรือตกยาก ลำบากหรือสบาย

โลกนี้มีอยู่ไม่กี่คน
ที่รู้จริงๆว่าจะเอาตัวให้รอด
หรือจะสร้างที่พึ่งให้ตนเองได้นั้น
มิใช่การฝากความหวังไว้ที่ใคร
มิใช่การสักแต่เชื่อศาสนาตามกัน
และยิ่งมิใช่การบนบานศาลกล่าวขอร้องเทวดา
ทว่าอยู่ที่การสร้างกรรมดี
กรรมอันขาว กรรมอันเป็นบุญ
เพราะเหตุคือความสว่างขาวเท่านั้น
ที่จะให้ผลเป็นความสว่างขาวสอดคล้องกัน

ดังตฤณ
กันยายน ๒๕๔๙


Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP